Vägen till Fadern -Samuel Lundström
Din identitet i som Guds barn -Samuel Lundström
Faderns hjärta till de förlorade -Samuel Lundström