Helande regn - John Derneborg
Vägen in i det profetiska livet - John Derneborg
Hunger, törst och genombrott - John Derneborg
Helande och Gudsrike - John Derneborg
Tro och helande - John Derneborg
Betjäna i Andens kraft - John Derneborg