Vägen till förnyelse - Hans Wolfbrandt
Profeten i församlingen - Hans Wolfbrandt
Det profetiska livet i församlingen - Hans Wolfbrandt
Samtal om New Wine Sverige - Hans Wolfbrandt
Mod för en tid som denna - Hans Wolfbrandt