Att lära känna Herrens röst - Hans Weichbrodt

 Upptäckten av Israel och judarna - Hans Weichbrodt

Jesu återkomst och tidens tecken - Hans Weichbrodt

Vägen till tron - Hans Weichbrodt

Oasrörelsen och det profetiska läget i landet - Hans Weichbrodt