Miraklerna Gud - Anita Barker Andersen

Kraften i försoning- Anita Barker Andersen

Förlåtelse - Anita Barker Andersen

Helande på olika sätt - Anita Barker Andersen

Tecken och under - Anita Barker Andersen

Änglar - Anita Barker Andersen

Vem är den onsynlige - Anita Barker Andersen